היום     ‏ספטמבר 2020 | אלול - תשרי
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
1
י"ב
2
י"ג
3
י"ד
4
ט"ו
5
ט"ז
6
י"ז
7
י"ח
8
י"ט
9
כ'
10
כ"א
11
כ"ב
12
כ"ג
13
כ"ד
14
כ"ה
15
כ"ו
16
כ"ז
17
כ"ח
18
כ"ט
ערב ר"ה
19
א'
ראש השנה
20
ב'
ראש השנה
21
ג'
22
ד'
23
ה'
24
ו'
25
ז'
26
ח'
27
ט'
ערב י"כ
28
י'
יום כיפור
29
י"א
30
י"ב