היום     ‏יולי 2020 | תמוז - אב
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
1
ט'
2
י'
3
י"א
4
י"ב
5
י"ג
6
י"ד
7
ט"ו
8
ט"ז
9
י"ז
תענית י"ז תמוז
10
י"ח
11
י"ט
12
כ'
13
כ"א
14
כ"ב
15
כ"ג
16
כ"ד
17
כ"ה
18
כ"ו
19
כ"ז
20
כ"ח
21
כ"ט
22
א'
23
ב'
24
ג'
25
ד'
26
ה'
27
ו'
28
ז'
29
ח'
30
ט'
תענית ט' אב
31
י'