היום     דצמבר 2020 | כסלו - טבת
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
1
ט"ו
2
ט"ז
3
י"ז
4
י"ח
5
י"ט
6
כ'
7
כ"א
8
כ"ב
9
כ"ג
10
כ"ד
ערב חנוכה
11
כ"ה
חנוכה א
12
כ"ו
חנוכה ב
13
כ"ז
חנוכה ג
14
כ"ח
חנוכה ד
15
כ"ט
חנוכה ה
16
א'
חנוכה ז
17
ב'
חנוכה ח
18
ג'
19
ד'
20
ה'
21
ו'
22
ז'
23
ח'
24
ט'
25
י'
תענית עשרה בטבת
26
י"א
27
י"ב
28
י"ג
29
י"ד
30
ט"ו
31
ט"ז